hotmendancejegy@gmail.com    |   +36-20/203-2674    |    Social media               

 
 

Általános Szerződési Feltételek

Szerződés nyelve: magyar

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni  Hot Men Dance web áruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési  Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:
A webáruházunk a Hot Men Dance revü táncszínház előadásaira szóló jegyeket valamint, lánybúcsús ajándéktárgyakat forgalmaz. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
A megjelenített termékek online a webáruház szoftverén keresztül, e-mail-ben, telefonon rendelhetőek meg.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.
A webáruházban a  bruttó árakat tüntetjük fel.

Fizetési módok
A vásárolt jegyek árának kiegyenlítése történhet előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel. Előbbi esetben az utaláshoz szükséges információkat a visszaigazoló levél tartalmaz majd.
Amennyiben a rendelt termék értékét bankkártyás fizetéssel szeretné kiegyenlíteni úgy válasza a Bankkártyás fizetési módot. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Bankkártyás fizetés lépései:

    Válassza ki a megrendeli kívánt terméket, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
    A fizetési módok közül válassza ki a bankkártyás fizetési módot.
    Ezt követően Önt átirányítjuk a Barion.com biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
    A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót
    A fizetést követően Ön visszatér a webáruházunk oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.
    A sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni engedélyezést jelenti –, a kiválasztott Bank elindítja a vásárló kártyájának megterhelését a kiválasztott áru(k) ellenértékével.

A bankkártyás fizetésnek nincsenek külön költségei!

Minden eladás végleges.
A jegyárak az eladó által megadott árak, melyek a kibocsátási ár alatt vagy felett is lehetnek.
Az esemény időpontjára és helyszínére vonatkozó részletekkel kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk, a te felelősséged, hogy nyomon kövesd az esetleges változásokat a helyi listákban.
A vásárlást követően egy visszaigazoló e-mailt fogsz kapni.
Az árakat a jegyek eladói határozzák meg, és egyaránt lehetnek magasabbak vagy alacsonyabbak az eredeti kibocsátási árnál.

A webshop üzemeltetője:

 • Pietro Art Kft.
 • Székhely: 5340 Kunhegyes, Vénkert utca 20.
 • Cégjegyzékszám: 16-09-016446
 • Adószám: 25366606-2-16
 • E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
 • Kapcsolat tartó: Timár Péter
 • Telefon: +36-20/203-2674 

Adatkezelés:
Az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza az Ön adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, itt megtekinthető: Adatkezelési Szabályzat

Elállási és felmondási jog (előadás jegyre vonatkozik):
A vásárlás a lefoglalt jegyek értékének beérkezéséig bármikor következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1)l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).
A rendezvény szervezője fenntartja magának az azonnali, külön előzetes értesítés és indoklás nélküli jegyár módosítás jogát.
A jegy megvásárlása után reklamációt nem fogadunk el! Jegy ár visszatérítése vásárlás után, nem áll módunkban. A jegyek eladhatók, átruházhatók, ajándékba adhatóak, melyet emailben jelezni kell! Ha az előadás elmarad bármilyen okból (pl. covid19) akkor a következő megtartandó előadáson automatikusan felhasználható a jegy.


Elállási jog gyakorlásának menete termék esetében (nem előadásjegy!):
Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül teheti meg.
Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 14 nap beszámításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli!
A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik. Illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli. A termék visszaküldést követő 14 napon belül a termék árát a megadott számlaszámra visszautaljuk.

Panaszügyintézés
A panaszügyintézés elsődleges felvételi módja és helye a kapcsolat menüpontban megadott e-mail cím és telefonszám. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Adatkezelési alapelvek
Az Adatkezelő személyes adatnak minősülő adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával kezel. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során törekszik arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szabályzat rendelkezései - így különösen az adatkezelés célhoz kötöttsége, mint alapelv - folyamatosan és maradéktalanul érvényesüljenek. Az Adatkezelő a regisztráció során megadott és a honlapon keresztül megkötött szerződések létrejötte és teljesítése során birtokába kerülő adatokat a jelen szabályzatban meghatározott célokhoz kötött módon, a szerződések fennállásának időtartama alatt kezeli.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges (pl. futárszolgálat).

A vásárláskor megadott adatok köre
A honlapon történő vásárlás esetén, a vásárlás megtörténtéhez szükséges adatok rendelkezésre bocsátásával - melynek módja a honlapon található regisztrációs űrlap kitöltése - az érintett hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Adatkezelő a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások nyújtása érdekében elektronikus úton létrejövő szerződések megkötése és teljesítése céljából a szerződés, illetve a szerződésből eredő követelések fennállásának időtartama alatt kezelje.

A vásárláshoz a következő adatok megadása szükséges:

 • Vásárló e-mail címe
 • Vállalkozásának neve (nem kötelező mező)
 • Vásárló vezetékneve
 • Vásárló keresztneve
 • Vásárló számlázási címe (utca, házszám, irányítószám, település)
 • Telefonszáma (nem kötelező mező)

A fenti adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében személyes adatnak minősülnek. Az Adatkezelő különleges adatokat nem kezel.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Ügyféli jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Az Adatkezelő az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
E-mail cím: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

A Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.  Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40). 

Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Ügyfelek a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.

Jelen adatvédelmi szabályzat 2015. április 1-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 
 

 

 
 
 
[ ]